Kami menawarkan bayaran atau caj yang berpatutan seperti jadual di bawah.

No.Jenis dokumenKadar Bayaran (RM)*
1Akuan Berkanun (SD)10
-Ekshibit/Lampiran (SD)10
2Afidavit atau dokumen / instrumen lain
– Asal Pertama10
– Salinan Selepas5
3Lampiran
– Asal Pertama5
– Salinan Selepas2

Whatsapp