Kami memperakui dan mengakusumpah dokumen dan akuan berkanun yang akan digunakan sebagai bukti undang-undang.

Whatsapp