Tidak boleh. Semua deponden mesti hadir serentak pada tarikh dan waktu yang sama di hadapan Pesuruhjaya Sumpah. Ini untuk mengelakkan sebarang konflik yang timbul dari ketidakhadiran mana-mana deponen pada masa dan tarikh yang sama.

Whatsapp