Categories:

Bolehkah Pesuruhjaya Sumpah enggan memberikan perkhidmatannya?

Ya, seorang Pesuruhjaya Sumpah boleh menolak dari memberikan perkhidmatannya apabila ia mempunyai sebab yang boleh dipercayai seperti mengesyaki bahawa orang di hadapannya terlibat melakukan penipuan, penipuan, paksaan atau sebarang tindakan haram.

Bolehkah seorang Pesuruhjaya Sumpah mengesahkan dokumen yang sudah terlanjut tarikh ?

Tidak. Seorang Pesuruhjaya Sumpah mesti memasukkan tarikh semasa dan tarikhnya sama dengan semasa orang itu menandatangani dokumen di hadapan Pesuruhjaya Sumpah.

Adakah Pernyataan Berkanun yang disahkan di Malaysia adalah sah untuk digunakan di luar negara?

Secara asasnya, surat akuan yang diikrarkan di hadapan Pesuruhjaya Sumpah hanyalah untuk kegunaan di dalam Negara. Akan tetapi, ianya tidak menghalang sesebuah Negara lain untuk menerima surat akuan yang diikrarkan oleh seseorang Pesuruhjaya Sumpah Malaysia bergantung kepada peruntukan undang-undang di Negara yang berkenaan.

Bolehkah orang yang mengalami gangguan mental membuat sumpah?

Sekiranya gangguan mental yang mempengaruhi deponen tidak berterusan, Pesuruhjaya Sumpah mesti memastikan bahawa apabila deponen menurukan tandatangannya pada dokumen itu deponen adalah dalam keadaan waras.

Bolehkah kanak-kanak mengangkat sumpah?

Ya boleh. Pesuruhjaya Sumpah mesti memastikan bahawa kanak-kanak itu memahami akan pekara yg ingin diikrarkan. kanak-kanak tersebut perlu hadir bersama -sama dengan ahli keluarganya. Sekiranya Pesuruhjaya Sumpah berpendapat bahawa perkara yang  hendak diikrarkan adalah menjejaskan manfaat kanak-kanak ,pesuruhjaya sumpah  boleh menolak untuk melaksanakannya berfungsi di bawah Peraturan 11 (2) (e).

Bolehkah orang yang buta / pekak / buta huruf / bisu membuat sumpah?

Ya boleh, tetapi Pesuruhjaya Sumpah mesti memastikan bahawa deponen tersebut memahami setelah dibacakan  dan menerangkan isi kandungan dokumen bersama-sama dengan eksibit yang dilampirkan. (Peraturan 11 (2) (b))

Bolehkah 2 atau lebih deponen menandatangani pernyataan berkanun yang sama pada tarikh yang berbeza dan masa?

Tidak boleh. Semua deponden mesti hadir serentak pada tarikh dan waktu yang sama di hadapan Pesuruhjaya Sumpah. Ini untuk mengelakkan sebarang konflik yang timbul dari ketidakhadiran mana-mana deponen pada masa dan tarikh yang sama.

Bolehkah sesorang yang mempunyai “Power Attorney” mengikrarkan afidavit atau akuan mewakli sesorang penama yang dirujuk?

Tidak boleh. Hanya penama di dalam sesuatu surat akuan atau afidavit sahaja yang dibenarkan untuk menurunkan tandatangan di dokumen tersebut. Seseorang yang mempunyai surat kuasa wakil untuk bertindak bagi seseorang adalah tidak dibenarkan untuk menandatangani sesuatu surat akuan sekiranya surat akuan tersebut bukan atas nama beliau.

Bolehkah seseorang mewakili beberapa orang atau deponen lain untuk membuat akuan sumpah ?

Tidak boleh. wakil deponen dibenarkan. Seorang Pesuruhjaya Sumpah hanya melekatkannya meterai sebarang dokumen apabila semua pendeposit telah menandatangani pernyataan / dokumen tersebut kehadiran. Dia mesti memastikan apa-apa pernyataan atau dokumen berkanun yang dibawa kepadanya tidak ada unsur penipuan, penipuan, paksaan atau melibatkan perlakuan haram yang lain.

Adakah orang lain boleh mewakili deponen di dalam sesuatu surat akuan ?

Mana-mana orang yang ingin membuktikan dokumen mesti hadir sendiri di hadapan Pesuruhjaya Sumpah. Seorang Pesuruhjaya Sumpah tidak boleh menurunkan tandatangan dan mengecap meterainya pada sebarang dokumen melainkan selepas deponen menurunkan tandatangan atau mengecapkan cap ibu jarinya pada dokumen di hadapannya. Hubungi kami untuk maklumat lanjut. Hubungi kami untuk maklumat lanjut

Apa yang perlu saya bawa semasa berjumpa dengan Pesuruhjaya Sumpah?

  • Dokumen asal yang perlu anda sahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah
  • Untuk warganegara Malaysia, kad pengenalan asal anda (“IC”)

Untuk WargaAsing: kad pengenalan atau pasport asal / kad UNHCR / kad pelarian  dokumen pengenalan diri atau dokumen pengenalan asal yang lain sebagai bukti pengenalan diri.

Berapa lama masa yang diperlukan dokumen saya disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah?

Ia akan memakan masa sekitar 5 hingga 15 minit bergantung pada jenis dan berapa banyak dokumen, dan juga giliran sebelum memberi perkhidmatan kepada anda.

Adakah saya perlu membuat temu janji sebelum mengunjungi Pesuruhjaya Sumpah?

Tidak perlu. Walau bagaimanapun, jika anda lebih suka membuat temu janji, anda boleh menghubungi / whatapps kami di +6012-609 5293

Bilakah waktu operasi Pesuruhjaya Sumpah kami ?

Pesuruhjaya sumpah  kami beroperasi :

Isnin hingga Jumaat (10:00 pagi – 6:00 petang)

Di mana seharusnya seorang Pesuruhjaya Sumpah menjalankan perkhidmatannya?

Perkhidmatan Pesuruhjaya Sumpah terhad kepada alamat yang diluluskan oleh Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan. Premis yang terletak di alamat yang diluluskan mesti memenuhi kriteria pejabat. Pesuruhjaya Sumpah dilarang menjalankan perkhidmatannya di lokasi yang tidak sesuai seperti di bawah pokok, di bawah tangga, di tempat makan, atau tempat lain yang dianggap tidak sesuai dan tidak menepati definisi pejabat.

Apa yang boleh dilakukan oleh Pesuruhjaya Sumpah?

Biasanya, seorang Pesuruhjaya Sumpah dapat mengesahkan afidavit dan akuan berkanun. Pesuruhjaya Sumpah juga boleh membuktikan Surat Kuasa. Mengendalikan sumpah untuk berikut: –

  • justifikasi untuk jaminan ;
  • mengambil sebarang afidavit atau ikrar ;
  • sumpah wasi dan pentadbir
  • mana-mana orang dalam apa-apa tindakan, perkara atau proses yang belum selesai atau akan berlangsung dimulakan di mana-mana mahkamah; dan
  • mengambil dan menerima akuan berkanun.

Apa tugas Pesuruhjaya Sumpah?

Seorang Pesuruhjaya Sumpah secara peribadi akan menguruskan sendiri setiap orang yang memerlukan perkhidmatannya, mengesahkan identiti orang yang membuat pernyataan / dokumen itu dan seorang Pesuruhjaya Sumpah memastikan bahawa orang tersebut memahami kandungan pernyataan / dokumen. (Peraturan 11 (2) )

i. mengesahkan identiti, maklumat peribadi seperti yang tertera dalam kad pengenalan atau pasport atau dokumen pengenalan rasmi, dan alamat orang yang membuat akuan  ,ikrar , afidavit, sumpah atau pernyataan di hadapan Pesuruhjaya Sumpah itu.

ii. membacakan dan menerangkan kandungan dokumen dan ekshibit yang dilampirkan bersama dokumen itu, sekiranya deponen atau pembuat dokumen itu buta, buta huruf atau tidak memahami bahasa yang ditulis dalam dokumen itu, sebelum Pesuruhjaya Sumpah memperakui bahawa dia telah berbuat sedemikian di dalam jurat.

iii. menandatangi ringkas, mengecapkan cop meterai kecil dan memastikan deponen juga menandatangi ringkas apa-apa perubahan yang dibuat dalam dokumen yang hendak diberi sumpah atau diikarkan.

iv. tidak mengecapkan meterainya pada mana-mana dokumen melainkan jika deponen atau pembuat dokumen itu telah menandatangani atau mengecapkan cap jari pada dokumen di hadapannya;

v. enggan memberikan perkhidmatannya apabila Pesuruhjaya Sumpah itu mempunyai sebab yang boleh dipercayai untuk mengesyaki bahawa mana-mana orang yang hadir di hadapannya adalah terlibat dalam perdayaan, penipuan, paksaan, atau tindakan lain yang menyalahi undang-undang.

vi. menjalankan semua fungsi jawatannya dengan segera, munasabah, cekap dan berintegriti; dan

vii. bersedia menjalankan semua fungsi jawatannya pada waktu tetap dan munasabah.

Siapakah pesuruhjaya sumpah?

Pesuruhjaya sumpah adalah pegawai yang dilantik oleh Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan untuk mengesahkan identiti orang yang membuat pengakuan/dokumen.

Whatsapp