Tidak. Seorang Pesuruhjaya Sumpah mesti memasukkan tarikh semasa dan tarikhnya sama dengan semasa orang itu menandatangani dokumen di hadapan Pesuruhjaya Sumpah.

Whatsapp