Perkhidmatan Pesuruhjaya Sumpah terhad kepada alamat yang diluluskan oleh Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan. Premis yang terletak di alamat yang diluluskan mesti memenuhi kriteria pejabat. Pesuruhjaya Sumpah dilarang menjalankan perkhidmatannya di lokasi yang tidak sesuai seperti di bawah pokok, di bawah tangga, di tempat makan, atau tempat lain yang dianggap tidak sesuai dan tidak menepati definisi pejabat.

Whatsapp