Biasanya, seorang Pesuruhjaya Sumpah dapat mengesahkan afidavit dan akuan berkanun. Pesuruhjaya Sumpah juga boleh membuktikan Surat Kuasa. Mengendalikan sumpah untuk berikut: –

  • justifikasi untuk jaminan ;
  • mengambil sebarang afidavit atau ikrar ;
  • sumpah wasi dan pentadbir
  • mana-mana orang dalam apa-apa tindakan, perkara atau proses yang belum selesai atau akan berlangsung dimulakan di mana-mana mahkamah; dan
  • mengambil dan menerima akuan berkanun.

Whatsapp