Sekiranya gangguan mental yang mempengaruhi deponen tidak berterusan, Pesuruhjaya Sumpah mesti memastikan bahawa apabila deponen menurukan tandatangannya pada dokumen itu deponen adalah dalam keadaan waras.

Whatsapp