Tidak boleh. wakil deponen dibenarkan. Seorang Pesuruhjaya Sumpah hanya melekatkannya meterai sebarang dokumen apabila semua pendeposit telah menandatangani pernyataan / dokumen tersebut kehadiran. Dia mesti memastikan apa-apa pernyataan atau dokumen berkanun yang dibawa kepadanya tidak ada unsur penipuan, penipuan, paksaan atau melibatkan perlakuan haram yang lain.

Whatsapp