Kami menyediakan perkhidmatan sumpah untuk mengambil dan menerima borang pernyataan
berkanun Jabatan Imigresen Malaysia termasuk:

  1. Pelanjutan visa oleh pasangan asing yang berkahwin dengan warganegara Malaysia
  2. Pembantu rumah asing Islam
  3. PR yang telah kehilangan Permit Masuk untuk memohon pasport Malaysia
  4. Seseorang yang menyerahkan Permit Kemasukannya dan merancang untuk meninggalkan Malaysia, iaitu meninggalkan status PRnya
  5. Mengecam status PR seseorang yang merancang untuk kembali ke negara asalnya dan juga menyerahkan kad pengenalannya

Whatsapp