• Justifikasi jaminan
  • Mengambil afidavit atau ikrar
  • Sumpah wasi dan pentadbir
  • Sumpah orang dalam tindakan mahkamah

Whatsapp