• Wanita yang sudah berkahwin dalam semua kes di mana pengakuan diharuskan oleh undang-undang untuk diambil di hadapan pegawai awam.
  • Menerima pengakuan wasi jaminan dan bon jaminan.

Whatsapp