Kami menyediakan Khidmat Pesuruhjaya sumpah untuk mengambil dan menerima borang
pernyataan berkanun Jabatan Pendaftaran Negara (JPN Malaysia) termasuk:

 1. Pembetulan fakta dalam Pendaftaran kelahiran dan sijil kematian.
 2. Persetujuan ibu bapa kandung untuk memberi anak angkat.
 3. Anak angkat.
 4. Pendaftaran lewat kelahiran
 5. Pemberitahuan perkahwinan bukan Islam untuk dipaparkan di JPN
 6. Pendaftaran semula kelahiran dan akuan sumpah yang dilampirkan
 7. Permohonan lesan untuk mengupacarakan perkahwinan di tempat / lokasi selain pejabat Pendaftar Perkahwinan
 8. Perkahwinan semula bagi yang pernah bercerai sebelumnya
 9. Menukar atau penambahan nama seseorang
 10. Status perakuan bujang atau yang pernah berkahwin
 11. Pendaftaran perkahwinan dengan warganegara asing
 12. Akuan berkanun tidak pernah berkahwin tetapi melahirkan anak yang tidak sah taraf
 13. Orang bukan Islam berkahwin tetapi telah bercerai dan merancang untuk berkahwin semula dengan warganegara asing
 14. Ibu bapa angkat untuk meminda nama anak angkat

Whatsapp